شمشیربازی

محمد رهبری: با برگزاری اردوی مشترک در الجزایر، با آمادگی صدرصدی در مسابقات جهانی شمشیربازی حاضر می شویم

رهبری، ملی پوش سابر کشورمان گفت: آخرین مرحله اردوی داخلی ما روز گذشته به سرانجام رسید و اردوی مشترکی را در الجزایر با روسیه و آلمان و آمریکا خواهیم داشت.

11 فروردین 1398