پینگ پنگ

سرمربی پینگ پنگ بانوان پس از تور فنلاند: می توانستیم بهتر نتیجه بگیریم اما...

مربی تیم ملی پینگ پنگ بانوان می گوید به دلیل شرایط اقتصادی اعزام های کمی داریم و همین باعث می گردد که بازیکنانمان نسبت به بازیکنان تراز اول تجربه کمتری داشته باشند.

19 اردیبهشت 1398